Commedia Dell’Arte

Commedia Dell’Arte – narodziła się we Włoszech w początkach XVI wieku, a jej popularność sięga XVIII wieku. W sztuce tej nie chodziło o inny rodzaj przedstawienia teatralnego, a inny sposób „robienia” teatru. Przedstawienia nie były oparte na tekstach pisanych, a improwizacjach nazywanych canovacci lub scenari. W swoich początkach przedstawienia odbywały się na powietrzu z wykorzystaniem niewielu przedmiotów w scenografii. Trupy teatralne składały się z dziesięciu osób: ośmiu mężczyzn i dwóch kobiet. Zagranicą spotyka się też określenie commedia italiana. Po raz pierwszy commedię dell’arte zdefiniował w 1750 roku Carlo Goldoni w komedii Il teatro comico. Autor komedii pochodzący z Wenecji mówi o aktorach, którzy odgrywają swoje role ubrani w charakterystyczne maski, a odnosząc się do aktorów ma na myśli aktorów zawodowych (po raz pierwszy w Teatrze Zachodnim pojawiają się aktorzy zawodowi, a nie dyletanci). Najsłynniejsze maski commedii dell’arte:  Il Capitano, Arlecchino, Brighella, Colombina, Meneghino, Pantalone, Pierrot, Pulcinella, Rosaura, Scaramuccia, Scapino, Stenterello,Tartaglia, Truffaldino.