Dialetto

Dialetto (dialekt) - odmiana języka, którą posługuje się oryginalna grupa mieszkańców określonego obszaru geograficznego. Liczba jego użytkowników, jak i powierzchnia tego obszaru mogą się z czasem zmieniać. Dialekt, który obejmuje większą powierzchnię, może zawierać wiele odmian, które również mogą dzielić się na poddialekty obejmujące jeszcze mniejsze terytoria. Oficjalny język włoski jest w swoim brzmieniu najbardziej zbliżony do dialektu florenckiego.