Don Giovanni

Don Giovanni – imię męskiej postaci europejskiej literatury i teatru. Postać Don Juana pojawia się po raz pierwszy w 1630 roku w charakterze bohatera sztuki teatralnej Tirso de Molina L'ingannatore di Siviglia e il convitato di pietra. Z biegiem czasu wielu autorów sięgało po tę charakterystyczną postać, by podnieść ją do rangi literackiego mitu. Najbardziej znane wcielenie przybrał Don Giovanni w operze Mozarta na podstawie libretta Lorenzo da Ponte zatytułowanej Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni z 1787 roku.