Włoski hymn

Włoski hymn „Inno di Mameli” o nieformalnym tytule „Il canto degli italiani” ma 5 zwrotek, a w ostatniej autor nawiązuje do Polski?
 
Son giunchi che piegano    Najemne miecze   
le spade vendute:            Jak cienkie trzciny
gia l'Aquila d'Austria           Już austriacki orzeł
le penne ha perdute.        Stracił swe pióra
Il sangue d'Italia,              Krew włoską
il sangue Polacco,          Krew polską
bevé, col cosacco,            Pił wraz z Kozakiem
ma il cor le brucio.            Lecz wypaliła mu serce